Judon koulutuksia!

22.1.2014

Etelä-Suomen judo ry järjestää seuraavat Judoliiton koulutusjärjestelmän 1-tason koulutukset vuonna 2014. *Judon perusteet 15.-16.2.2013, Järvenpää* http://etelasuomenjudo.sporttisaitti.com/

*Oppimisen ja opettamisen perusteet judossa 5.-6.4.2014, Nummela *(paikka
vahvistuu lähiaikoina)

Koulutukset tulee olla käytynä sinisen vyön suorittamista varten,  judon perusteet mielellään jo aiemmin.

Etelä-Suomen judo ry järjestää seuraavat Judoliiton koulutusjärjestelmän
1-tason koulutukset vuonna 2014.

*Judon perusteet 15.-16.2.2013, Järvenpää*

Kurssi on Judoliiton I-tason kurssi ja se on tarkoitettu judokan ns.
ensimmäiseksi kurssiksi. Koulutus antaa perustiedot lajista ja sen
historiasta, periaatteista ja niiden soveltamisesta harjoitteluun.
Tatamilla tehtävissä käytännön harjoitteissa korostuvat judokan
perusasennon hallitseminen, horjutusten suunnat, liikkuminen sekä judon
erilaiset harjoitusmuodot. Koulutuksessa laaditaan itselle
tekniikkavalikoima, suunnitellaan harjoituksen osa-alueita, tehdään oma
judourapolku ja kirjataan oman seuran pelisäännöt. Lisäksi tehdään katsaus
Judoliiton asioihin ja saadaan lyhyt info antidopingiin (ADT) kuuluvista
asioista. Koulutuksen kohderyhmänä ovat keltavöiset (5.kyu) ja
oranssivöiset (4.kyu) judokat. Peruskoulutus kaikille yli 12 -vuotiaille
judokoille myöhempien koulutusten pohjaksi.

Koulutuskutsu on avattu osoitteessa:
http://etelasuomenjudo.sporttisaitti.com/

*Oppimisen ja opettamisen perusteet judossa 5.-6.4.2014, Nummela *(paikka
vahvistuu lähiaikoina)

Kurssi on Judoliiton I-tason ja kurssi se on tarkoitettu judokan ns.
toiseksi kurssiksi. Koulutuksessa opitaan perusasioita oppimisesta ja
opettamisesta. Asiat käydään läpi judon oppimisen ja opettamisen
näkökulmasta. Kurssi painottuu tatamilla tapahtuvaan harjoitteluun sekä
oppilaitten tekemiin opetustuokioihin, joista he saavat palautetta.
Tekniikoiden
opettamista tutkitaan opetuksen osittamisen näkökulmasta edeten helposta
vaikeampaan. Opetustuokioita opetellaan arvioimaan ja antamaan palautetta Opettamisen ja oppimisen teorian lisäksi koulutuksessa tehdään oma
judokoulutuspolku. Kohderyhmänä ovat oranssivöiset (4.kyu) ja vihreävöiset
(3.kyu) judokat. Peruskoulutus kaikille yli 12-vuotiaille judokoille
myöhempien koulutusten pohjaksi.

*Peruskurssin ohjaajakoulutus 3.-4.5.2014, Tikkurila, Vantaa*

Koulutus järjestetään yhteistyössä Tikkurilan judokoiden kanssa Koulutuksessa
opetellaan harjoitusten ohjaamista eri ikäryhmille, tehdään peruskurssin
kausi- ja tuntisuunnitelmia sekä annetaan ohjeita suunnitelman
toteutumisen seurantaan. Koulutettavat saavat vinkkejä tekniikoiden
opettamiseen eri-ikäisille peruskurssilaisille. Suunnitellaan erilaisia
markkinointikampanjoita eri kohderyhmille sekä luodaan perusmalli hyvälle
judon esittelylle. Koulutukseen osallistujat perehdytetään Judoliiton
eettisiin periaatteisiin, Valon luomiin materiaaleihin sekä
Antidopingasioihin. Koulutus sisältää luentoja, ryhmätöitä ja
opetusharjoituksia. Kohderyhmänä ovat peruskurssiohjaajat, nykyiset ja
tulevat yli 12 vuotiaat ohjaajat sekä apuohjaajat. Koulutuksista tulee olla
käytynä Judon perusteet ja mielellään myös Oppimisen ja opettamisen
perusteet judossa .

Koulutuskutsu osoitteessa:
http://www.judoliitto.fi/kalenteri/peruskurssiohjaajakoulutus-vantaa/

*Judon perusteet-koulutus 20.-21.9.2014 Nummela*

*Oppimisen ja opettamisen perusteet-koulutus 25.-26.10.2014*